turistika.jpg, 78kB
Benešov

P1750126_01.jpg, 21 kBP1750126_02.jpg, 21 kBP1750126_03.jpg, 21 kBP1750126_04.jpg, 22 kBP1750126_05.jpg, 18 kBP1750126_06.jpg, 20 kBP1750126_07.jpg, 5 kB
Deset kilometrů jihozápadně od Neveklova, ze kterého jsme se byli podívat při jednom z výletů na rozhledně Neštětická hora, objevíme město, které má necelých 16 000 obyvatel. Jmenuje se Benešov a doP1750093_small.jpg, 12 kB Prahy je odtud stejně daleko, jako do Tábora. Vzdálenost na obě strany je přibližně 40 kilometrů.
     Zmínky o osadě s kostelíkem pocházejí již z 11. století, poddanské městečko se váže k nedalekému Konopišti. Tam vládl rod Šternberků a z jejich rodového erbu vznikl i erb městský. Nikoho asi nepřekvapí, že bylo město vypáleno husity v roce 1420 a to včetně minoretského kláštera. Ale již v roce 1451 zde jednal na směmu Jiří z Poděbrad. Před třicetiletou válkou zde bylo velké povstání poddaných, potlačené na Neštětické hoře.
     Třicetiletá válka znamenala opět pro město vypálení, pak už ale postupně město vzkvétalo. Známé jsou především postupně se P1750139_small.jpg, 11 kB rozvíjející trhy, které se časem konaly do konce dvanáctkrát do roka na místě dnešního hlavního náměstí a koňské dokonce dosáhly v Čechách největší popularity. Koncem 19. století koupil panství a zámek Konopiště František Ferdinand D´Este. Další rozvoj města znamenalo silniční, poštovní a nakonec i železniční spojení s Prahou. Později se pak železnice propojila i s Vlašimí.
     Mezi významné památky, které si můžete v současnosti prohlédnout patří secesní budova muzea, starý a nový židovský hřbitov, kostel sv. Mikuláše, zbytky zříceniny minorského kláštera (nejprve vyhořela, pak ji zničili husité a nakonec i švédská vojska za třicetileté války), kostel sv. Anny či náměstí a jeho přiléhlé uličky. O nedalekém Konopišti, jehož park je kouzelný především na podzim, jsem se již zmiňoval...