turistika.jpg, 78kB
Trutnov
vrch Šibeník
Jedním z Trutnovských návrší je Šibeník. Jeho název vznikl (název je písemně doložen roku 1490) díky tomu, že se na něm až do roku 1787 stavěly šibenice, na nichž končili odsouzení. Vrch byl vidět z velké dálky a tím pádem sloužil jako odstrašující příklad. V dávných dobách tam skončili i neprávem odsouzení... V dokumentech sepsaných Simonem Hüttelem v průběhu 16. století se můžete dočíst o mnoha popravách, jak probíhaly a kdo byl za co popraven.
     Čas plynul a přišel 27. červen 1866 - bitva u Trutnova. Generál Gablenz tu jako velitel X. rakouského armádního sboDetail z pomníkuru dosáhl na trutnovském bojišti vítězství. Na jeho počest se Šibeníku říká také vrch Gablenz. Aby toho nebylo dost, byl tu roku 1868 odhalen 20 metrů vysoký pomník ve tvaru obelisku. Roku 1899 byl pomník obklopen ozdobným železným hrazením a tím pádem se stal nejmohutnějším památníkem bojů roku 1866 vůbec. Je na něm velký medailón s krásným portrétem tohoto vojevůdce. Navíc jsou na něm uvedena i jména padlých rakouských důstojníků a uveden i počet padlých vojáků jednotlivých regimentů. Naproti obelDetail z pomníkuisku je k vidění ještě Gablenzův náhrobek z curryšského hřbitova - zpodobňující poražený kmen stromu.
     Za několik let chtěl ještě jednou generál navštívit Trutnov, ale za jeho života už k tomu nedošlo. Jeho posledním přáním, uvedeným v závěti, bylo přání být po smrti pochován mezi svými vojáky. Po generálově smrti 28. ledna 1874 (údajně se zastřelil v Curychu při návštěvě bratra, z finančních, rodinných a zdravotních důvodů) byly jeho ostatky pochovány na vrchu Šibeník dne 17. záři 1905. Jsou uloženy v dolní části pomníku v cínové schránce a pohřebního průvodu se zúčastnilo mimo jiných i 95 ještě žijících účastníků někdejší bitvy.
     Gablenzův pomník je postaven i jako rozhledna s výhledem na Trutnovská bojiště - tedy dokud vrcholy stromů nezabránily výhledu. Ale cestou po vrchu se vám několik krásných výhledů naskytne. Každoročně jsou tu v den bitvy pořádány památeční akce a i v průběhu roku se tu můžete setkat s dobově oblečenými příznivci dávných bojů. Může vám být poskytnut odborný výklad a nebo si můžete na několika informačních cedulích připomenout, jak to tu roku 1866 probíhalo. Pro příznivce Turistických známek či vizitek je tu příznivá zpráva - v Informačním centru na náměstí v Trutnově si ji můžete zakoupit.